Stručna tribina "Uloga aktivnosti u prirodi u savremenom društvu"

.

Asocijacija "Sport za sve" Beograda i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, uz pokroviteljstvo Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, organizuju Stručnu tribinu "Uloga aktivnosti u prirodi u savremenom društvu", dana 8.3.2024 godine u Amfiteatru 2  Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.

Stručna tribina će se baviti problemima uskog segmenta rekreacije ali i drugih entiteta fizičke kulture - aktivnostima u prirodi (outdoor activities).

Savremeno društvo previše je opterećeno problemima “opstanka” u današnjem vremenu, da uopšteno ima veliku potrebu za povratkom prirodi. Jedno od mogućih rešenja za ovaj problem predstavlja primena najelementarnijih sadržaja - kretnih aktivnosti u prirodi. Uprkos ovom saznanju, često se dolazi do određenih organizacionih poteškoća koje onemogućavaju odlazak na otvoreno. Problemi koji prate organizaciju boravka u prirodi su mnogobrojni i kao takvi biće izneseni na ovom stručnom skupu, kroz različite aspekte njihovog sagledavanja. Zaključci tribine Uloga aktivnosti u prirodi u savremenom društvu, imaće konkretan zadatak da pruže, odgovore na najčešće postavljena pitanja, kao i da daju rešenja za prateće probleme, kako bi iskreni ljubitelji prirode nesmetano koristili prirodu za potrebe fizičke kulture i sve ostale delatnosti savremenog društva.

Agenda Struna tribina page 0003

Pridružite nam se kako bi promovisali oblast fizičke kulture koja je u direktnom dodiru sa prirodom! Na ovom mestu slušaoci tribine će imati priliku da dobiju “ključ” od onih “vrata” koja direktno vode na otvoreno!