Upravni odbor

SLAVICA RAKIĆ, predsednica

slavicaaSlavica Rakić, rođena 1955. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu, gimnaziju i Ekonomski fakultet.

Radila je u Privrednoj komori Jugoslavije i Srbije. Karijeru su joj obeležili poslovi vezani za turizam, saobraćaj, marketing, osiguranje i dobrovoljne penzijske fondove. Član je poslovnih i volonterskih udruženja gde saradjuje i radi na raznim projektima, a piše i za stručne časopise.

Predsednik je Asocijacije “Sport za sve” Beograda je od 2014. godine i član Upravnog odbora Asocijacije “Sport za sve Srbije” od 2016. godine.

U PSD Železničar Beograd učlanjena od 1980. gde je bila podpredsednik i član Upravnog odbora u više mandata i predsednik organizacionog odbora obeležavanja 50 godina PSD Železničar Beograd, član Komisije za skijanje i Komisije za propagandu planinarstva.

Alpinističkom odseku “dr Rastko Stojanović” Beograd, pristupila je 1982. – kao alpinistički pripravnik, nakon završenog Letnjeg i Zimskog alpinističkog tečaja. U Planinarskom savezu Beograda – bila je član Upravnog i Nadzornog odbora, a u Planinarskom savezu Srbije i Crne Gore - Član Komisije za međunarodnu saradnju.

Planinarski je vodič PSD Železničara i Planinarskog saveza Beograda, Učesnik je: prvenstvenih zimsko alpinističkih uspona u grebenskom prečenju crnogorskih Prokletija, Puta prijateljstva - deo u Italiji /Zapadni Julijski alpi, Planinarskog puta Slovenije. Nosilac je Plakete za doprinos planinarstvu u Srbiji i sportista saveznog /nacionalnog/ razreda - kumulativno za planinarske uspone na vrhove planina preko 2500 m/n.v.

 

DRAGAN ZEČEVIĆ, potpredsednik

dragan zecevicRođen je1966. u Beogradu.

Diplomirani ekonomista iz oblasti internacionalnog menadžmenta.

Od 1976-1984 godine prošao sve kategorije omladinske škole fudbala FK Partizan.

Od 2002-2005 godine generalni sekretar Hokejaškog saveza i delegat u Olimpijskom komitetu Srbije i Crne Gore.

Od 1988-1989 saradnik na Institutu za unapređenje robnog prometa, 1989-1992 direktor spoljne trgovine Yugoexporta, od 1992-1996 suvlasnik kompanije Klima Centar a od 1996 do sada radi na Beogradskom sajmu gde je obavljao razne funkcije od Network menadžera Svetskog trgovačkog centra Beograd do organizacije više različitih sajmova. Trenutno na funkciji koordinatora za sajmove Tehnike, Medicine i Expo Zim.

 

 

DRAGAN MAŠIĆ, član Upravnog odbora

dragan masicRođen 1958. godine, diplomirao je na Fakultetu za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu, gde je stekao i zvanje magistra nauka. Doktorirao je 1999. godine na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu.

Radio kao profesor fizičkog vaspitanja, stručni saradnik Univerzitetskog saveza organizacija za fizičku kulturu Beograda, rukovodila u Jugoslovenskom zavodu za fizičku kulturu i medicinu sporta, referent za fizičko vaspitanje Oružanih snaga u Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu, katedri za fizičko vaspitanje na Vojnoj akademiji, asistent za predmet Specijalno fizičko obrazovanje na Policijskoj akademiji, generalni sekretar Društva za fizičko vaspitanje i rekreaciju »Partizan-Čukarica«.

Za višeg predavača Sportske akademije, na predmetu Tehnologija sportske grane sa praksom i predavača na predmetu Metodika sportske grane sa praksom, je izabran 2000. godine.

Na Fakultetu za menadžment u sportu Univerziteta „Braća Karić“ je radio od 2002. do 2011. Godine na zvanjima docenta, vanrednog i redovnog profesora. Na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo radi od 2011. godine. Sportski je direktor „Srpske aikido federacije“ i predsednik društva za fizičko vaspitanje i rekreaciju »Partizan-Čukarica«.

Samostalno ili u koautorstvu objavio je preko 120 stručnih i naučnih radova ili saopštenja, autor je dve monografije i tri udžbenika, te recenzent pet knjiga iz oblasti borenja, treninga i organizacije sporta.

Bio je trener ili tehnički savetnik više karate klubova: KK »Borac« iz Beograda, KK »Bajina Bašta« iz Bajine Bašte i KK »Podmurvice« iz Rijeke, učesnik, organizator i rukovodilac brojnih seminara. Jedan od osnivača i prvi Predsednik Okinawa KarateDo asocijacije Srbije.

U sportskim organizacijama je obavljao i sledeće dužnosti: član Upravnog odbora Taekvondo saveza Srbije i Crne Gore, član Komisije “Sport za sve” Olimpijskog komiteta Srbije, Starešina Sokolskog saveza Beograda, Predsednik Skupštine Sokolskog društva Beograd-Matica, Generalni sekretar DFVR »Partizan-Čukarica«.Nosilac crnog pojasa 5. dan stepena za karate i instruktorskog zvanja Šihan.

Učitelj plivanja i spasilac utopljenika. Realizovao nastavu skijanja sa studentima Vojne i Policijske akademije.

 

MILISAV ŽIVANOVIĆ, član Upravnog odbora

milisav zivanovicRođen 1956. u Beljinu. osnovnu školu i gimnnaziju završio u Beogradu.

Od rane mladosti bavio se sportom (fudbal u FK Torlak i FK Crvena Zvezda) atletika (AK Partizan kod trenera Franje Mihalica). Po završetku karijere, od 1975. godine aktivno radi u sportskim organizacijama od opštinskih, gradskih do saveznih organizacija i sportskih saveza.

Predsednik Ferijalnog Saveza Beograda 1976. do 1980. god.

Od 2008. do 2011. god. član Predsedništva Saveza Soko Srbije

Od 2011. god. Predsednik Sokolskog Saveza Beograda.

Od 2001. godine aktivno radi na organizaciji učešća klubova iz Srbije na sportskim turnirima u fudbalu, košarci, odbojci, rukometu, gimnastici, kao i sportsko - rekreativnim aktivnostima širom Evrope (Slovenija, Italija, Austrija, Francuska, Španija, Slovačka, Češka itd.).

Kao generalni zastupnik Italijanske agencije Sportevents za Srbiju u zadnjih 20 godina organizuje ucesce klubova iz Srbije na turnirima u Montecatiniju, Riminiju, Rimu, San Djovani Valdarnu, Lloret de Maru, itd.

Član Upravnog odbora Asocijacije „Sport za sve” Beograda od 2014. godine.

 

VESNA HABIĆ, član Upravnog odbora

Prof. dr Vesna Habić rođena je 1955 godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju . Diplomirala na višoj trenerskoj školi, odsek rekreacija i Fakultetu za fizičku kulturu, gde je i magistrirala i doktorirala. Od 1982. godine radila u SRC „Tašmajdan“ gde prva u SFR Jugoslaviji uvodi aerobik, step-aerobik, dance-aerobik i callanetics kao novi vid rekreacije.

U periodu od 1980. do 1992. godine je radila na propagandi fizičke kulture, angažovana kao spoljni saradnik u redakciji Školskog programa JRT-a i to na serijama „U zdravom telu zdrav duh“ i „Zdrav i sposoban“.

Takodje je autor serija:„Vežbajte sa nama“ u jutarnjem programu JRT-a, „Kurs Sens-gima“ Treći kanal JRT-a, „Jutarnja gimnastika“ TV Politika

Od 1992. je bila zaposlena na Fakultetu za fizičku kulturu Univerziteta u Beogradu na katedri za nastavu fizičkog vaspitanja na nematičnim fakultetima, gde radi do njenog gašenja 2002. godine.Od 2004. god. na Fakultetu za menadžment u sportu Univerziteta Braća Karić na predmetima Antropomotorika i fizička priprema.

Od 2008. godine radi na Fakultetu za menadžment u sportu, na predmetima Menadžment u profesionalnom sportu, Menadžment u sportskoj rekreaciji, Antropomotorika, Fitness 1, Fitness 2 i Sport specijalnih grupa.

Učesnik je više stručnih i naučnih skupova iz oblasti sporta i menadžmenta.

 

SANJA MILENKOVIĆ, član Upravnog odbora

 

PETAR STAKIĆ, programski direktor i član Upravnog odbora

petar stakicRođen 1950. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završava u Beogradu, gde je diplomirao na Fakultetu za fizičku kulturu u Beogradu.

Od 1980. do 1984. Savez za fizičku kulturu opštine Rakovica, stručni saradnik za rekreaciju

Od 1984. do 1992. Gradski savez za sportsku rekreaciju "Partizan"

Od 1992. do 2011. Asocijacija "Sport za sve" Beograda, generalni sekretar

Od 2011. Programski direktor Asocijacije "Sport za sve" Beograda

Dugogodišnji sportista, gimnastičar u društvu „Partizan-Rakovica“ 1960.-1963., u fudbalu od 1963.-1984. godine. Kao sportski stručnjak radio na razvoju rekreacije i masovnog sporta, u kreiranju i realizaciji mnogih sportsko-rekreativnih manifestacija u Beogradu, Srbiji i bivšoj Jugoslaviji.

Kao volonter je na bio na funkciji Predsednika Skupštine Saveza Soko Srbije, predsednik Skupštine Soko Matica Beograd i član predsedništva Soko Srbije.

Jedan je od osnivača Saveza stručnjaka za rekreaciju Beograda. Član radnih tela Međunarodne Asocijacije Sport za sve (Tafisa) i Međunarodne asocijacije za kulturu i sport (ISCA), sa objavljenim radovima na više međunarodnih kongresa i konferencija (Japan, Kina, Malezija, Argentina, Danska, Holandija). Autor više projekata u oblasti rekreacije i promoter rekreativnih manifestacija.