Preporuku u toku završnog dela projekta HEPA (Health Enhancing Physical Activity) - Health and Fitness Assessment for Seniors

.

 Kako se projekat bliži završetku, zemlje partneri na projektu su napravile Preporuke za implementaciju HEPA-S programa, a na osnovu dvogodišnjeg rada. Više informacija na zvaničnom linku programa http://www.hepas-sportzasve.eu