Savetovanje "Ekološko rekreativni kampovi u funkciji edukacije i rekreacije mladih"

.

taraU Bajinoj Bašti je 29. i 30. oktobra održano savetovanje na temu „Eko rekreativni kampovi u funkciji rekreacije i edukaciji mladih“, u organizaciji Asocijacije „Sport za sve“ Beograda i suorganizaciji Nacionalnog parka Tara.

Ovo savetovanje je, na osnovu dobrih primera iz prakse, promovisalo sve vrednosti ekološko rekreativnih kampova u Srbiji u turističkom, kulturološkom, rekreativnom, ekološkom i edukativnom smislu.

Učesnici savetovanja su, pored Asocijacije Sport za sve i NP Tara bili i predstavnici Sokolskog saveza Beograda, Fakulteta sporta i fizičke kulture, ustanove „Kultura“ Bajina Bašta, Planinarskog saveza Srbije, Planinarskog kluba Tara, Sportsko turističkog centra Bajina Bašta i predstavnici medija.

Ovom prilikom obradili smo sledeće teme:

-Eko rekreativni kampovi – šansa za povratak prirodi

-NP Tara kao nosilac programa zaštite prirode i promocije turističkih programa

-Aktivnosti u prirodi u eko rekreativnom kampu Džanići

-Voda kao strateški resurs savremenog sveta

-Značaj medija u promociji eko rekreativnih kampova

-Sportsko turistički centar Bajina Bašta u funkciji promocije turističkih potencijala Bajine Bašte, Tare i okoline

-Rafting ture Drinom i turističke vožnje brodom i čamcima na jezeru Perućac u funkciji eko kampova

-Uvođenje dece i odraslih u svet prirode

-Evropski pešački putevi u funkciji turističkog razvoja Tare

-Kulturološka edukacija učesnika eko rekreativnih kampova na Tari

-Aktivnosti PK Tara na realizaciji eko kampa u selu Rastište

U okviru programa savetovanja, emitovan je i film Jovana Memedovića o flori i fauni Tare.

U zaključcima sa savetovanja je, između ostalog, istaknuto da postoje višestruke mogućnosti za širenje ideje eko rekreativnog kampovanja kao sportskog, turističkog, kulturološkog i ekološkog izazova, kao i da TOS, turistički savezi regiona i lokalnih sredina, uz udruženja građana i nevladine organizacija, mogu dati konkretan doprinos u razvoju ove ideje.

Asocijacija Sport za sve Beograd će u saradnji sa Planinarskim savezom, Sokolskim savezima, izviđačima, ferijalcima, ekološkim organizacijama, nacionalnim parkovima, javnim preduzećima, Turističkom organizacijom Srbije, odgovarajućim ministarstvima, nastojati da pokrenutu inicijativi proširi na što veći broj sredina.