Vežbanje u pauzi

Poster

Današnju svakodnevicu karakteriše sve manje kretanja i minimum slobodnih aktivnosti koje su malo ili nisu uopšte vezane za telesno vežbanje, posebno među populacijom čiji su poslovi vezani za duge boravke u kancelariji i često sedenje za kompjuterom. Nauka i medicina u svojim istraživanjima uverljivo pokaziju kako je telesna neaktivnost danas jedan od najčešćih uzročnika narušavanja zdravlja. Zbog toga je jako važno da ljudi koje se bave statičkim, „sedećim“ zanimanjima, pronadju neki vid rekreacije i time smanje rizik od pojave bolesti koje su vezane za fizičku neaktivnost.

Jedan od vidova rekreacije koji se preporučuje je i „VEŽBANJE U PAUZI“.

Vežbanje u pauzi je forma rekreativnog vežbanja koja ne iziskuje nikakve specijalne uslove. Vežbanje u pauzi je serija laganih vežbi koje se mogu uraditi u bilo kom kancelarijskom, kućnom ili drugom prostoru. Trajanje vežbi je do 15 minuta. Namenjeno je širokom krugu građana na radnim mestim, u stanovima, domaćicama kod kuće, penzionerima u domovima za stara lica, učenicima i studentima.

Zašto pauza za vežbanje: Kratka pauza za vežbanje poboljšava cirkulaciju i opušta napete mišiće, smanjuje fizičku i mentalnu napetost, ispravlja držanje, stvara osećaj prijatnosti, poboljšava sposobnost za rad i pomaže u formiranju boljih navika za vežbanje. Brinite za vlastito telo, jer je zdravlje najvažniji deo čovekovog života.